Paintball bolesť pri zásahu

Od samotných počiatkov tohto športu panuje v laickej verejnosti názor, že paintball a bolesť veľmi úzko súvisia. Celá táto myšlienka vychádza zo základného princípu paintballu, ktorým je streľba. No, nie je zbraň ako zbraň a náboj ako náboj. Paintballové zbrane väčšinou poháňa stlačený oxid uhličitý alebo vzduch. Tieto plyny sú vždy dostatočne limitované a táto limitácia nedovolí, aby paintballové …

Paintball bolesť pri zásahu Čítajte viac »